måndag 30 oktober 2017

Undervisning och utbildning i den magiska världen

Den 1 oktober var det åter dags för föreningsmöte. Efter en presentationsrunda där alla fick säga namn, pronomen, elevhem och favoritämne på Hogwarts så inledde vi som vanligt mötet med att återkoppla till föregående medlemsmöte vilket var augustimötet, då septembermötet föll bort i då föreningens medlemmar haft fullt upp med Hogwartsexpressen, Londonresa och årsmöte.

Den stora planeringspunkten var att planera inför föreningens årliga Halloweenfest som går av stapeln den 28 oktober. Vi valde festvärd samt ansvariga för dekorationsgruppen och aktivitetsgruppen. Traditionsenligt så beslutades det att det blir knytkalas samt nötfritt.

Efter att ha planerat in nästa möte och valt diskussionstemat fadersgestalter (då mötet ligger i anslutning till Fars dag) så gick vi vidare till dagens diskussionsämnen: undervisning och utbildning. Vi pratade om vad barnen i den magiska världen får för utbildning före Hogwarts – finns det någon magisk förskola eller hemskolas alla barn? Går vissa i mugglarskola sina första skolår? Hur vanligt är det att familjen anställer en privatlärare? Är det en kostnadsfråga? Synpunkterna var många och vi undrade även hur läroplanen ser ut innan Hogwarts, då barn som börjar på den magiska skolan uppenbarligen förväntas kunna läsa, skriva och räkna. Hur regleras detta? Är det en fråga för Ministeriet?

Vi gick vidare med en diskussion om skolböcker och litteraturlistor. Det är uppenbart av vad som framgår i böckerna att lärarna själva väljer kurslitteraturen i sitt ämne (ex. Gilderoy Lockhart som har sina egna samlade verk som kurslitteratur), men finns det några riktlinjer? Kan Dumbledore vid behov sätta ner foten om han anser litteraturen olämplig eller opedagogisk? Hur blir en förresten professor på Hogwarts? Vi kom fram till att ingen pedagogisk utbildning är nödvändig utan att det räcker att du är bra på ditt ämne och i det unika fallet försvar mot svartkonster så räcker det att du söker tjänsten. Finns ingen annan kandidat får du så gott som säkert jobbet.

Våra obligatoriska skolämnen som t.ex. samhällskunskap och naturkunskap finns ju inte på Hogwarts. Frågan kom upp om hur barnen då lär sig t.ex. kritiskt tänkande och utvecklar sin analytiska förmåga. Detta i sin tur ledde till en diskussion om utbildning efter Hogwarts. I Harry Potter och Fenixordern så får vi veta mer om magiska karriärer efter skolan. Vi får veta att det tar tre år att bli Auror, men i övrigt så verkar många arbetsplatser gå efter vilka betyg du fått i skolan. Vi pratade om att det kan vara så att många arbetsplatser själva lär upp nya anställda.

Avslutningsvis så undrade vi även om det finns forskare i den magiska världen. Vi vet att Next Scamander är magizoolog och att han åkt på omfattande resor och studerat magiska djur samt att det finns olika vetenskapliga tidskrifter så som Transfiguration Today, Challenges in Charming och The Practical Potioneer, men vad krävs det för att bli publicerad i en av dessa? Finns det trollkarlar och häxor som ägnar sitt liv åt att fördjupa sig inom olika ämnen? Bathilda Bagshot nämns ju t.ex. som en magisk historiker.

Många fascinerande åsikter och synpunkter lades fram och det märkes att det här är ett ämne som vi hade kunnat diskutera ännu längre. Ämnet öppnar även upp för vidare diskussion om olika magiska karriärer, men det får bli en diskussion för en annan dag.


Bloggskribent: Louise LupinInga kommentarer: